sobota, 10 marca 2012

Czas angielski Past Continuous

Czas angielski Past Continuous 
- jak tworzymy zdanie twierdzące:

podmiot + was/were + czasownik z końcówką "ing"

np. She was having a shower, when the phone rang. - Ona brała prysznic, kiedy zadzwonił telefon.


Czas Past Continuous - jak tworzymy zdanie przeczące:

podmiot + was not/ were not + czasownik z końcówką "ing"

np. She wasn't having breakfast, when her mother sent a message. - Ona nie jadła śniadania, kiedy jej mama wysłała sms.


Czas angielski Past Continuous - jak tworzymy zdanie pytające:
Was/were + podmiot + czasownik z końcówką "ing"

np. Were you baking a cake, when he knocked at the door? - Czy ty piekłaś ciasto, kiedy on zapukał do drzwi?


Czas angielski Past Continuous - jak dodać końcówkę "ing" do czasownika - wyjątki:

gdy czasownik kończy się na pojedyncze "e", 
usuwamy tą samogłoskę z wyrazu i dodajemy "ing"
np. move - moving
dance - dancing
ride - riding

* gdy czasownik jest jednosylabowy,
a na końcu na samogłoskę + spółgłoskę(wyjątek w),
to podwajamy ostatnią literkę i dodajemy "ing"
np. swim - swimming
run - running
tip - tipping 
wyjątek samogłoska + w - blow - blowing

* gdy czasownik kończy się na "ie",
zamieniamy końcówkę "ie" na "y" 
i dodajemy "ing"
np. lie - lying
die- dying

* gdy czasownik kończy się na "ic",
dodajemy "k" i "ing"
np. panic - panicking
mimic - mimicking 
Czas Past Continuous - zastosowanie:

* kiedy mówimy o tym, że trwała jakaś długa czynność (czas Past Continuous) 
i przerwała ją/ nastąpiła krótsza (zwykle Past Simple)

np. It was raining, when he woke up. - Padał deszcz, kiedy on wstał.
When Tom arrived, they were having lunch. - Kiedy Tom przyszedł, oni jedli lunch.

* by wyrazić nieskończoną aktywność, która miała miejsce w przeszłości

np. I was reading a book during flight. - Czytałam książkę, podczas lotu (nie dokończyłam jej)

Teraz znasz już dwa przeszłe czasy angielskie. Wkrótce dodam ćwiczenia na czas Past Continuous. Jeszcze warto zwrócić uwagę na podstawowe różnice między tymi dwoma czasami. Jeśli chodzi o pytania to w czasie Past Simple pytamy bardziej o to co stało się później, a w czasie Past Continuous o aktywność przed wydarzeniem. Spójrzmy na przykład:
What did you do when you saw the accident? - Co zrobiłeś kiedy zobaczyłeś wypadek?
(odpowiedzią może być zadzwoniłem po straż pożarną)
What were you doing when the accident happened? - Co robiłeś, kiedy wydarzył się wypadek?
(odpowiedzią może być 'oglądałem film')

1 komentarz:

  1. tutaj tylko male niedopatrzenie, ale moze nie potrzebnie zamieszac w glowie:
    "She wasn't having breakfast, when her mother sent message. - Ona jadła śniadanie, kiedy jej mama wysłała sms."

    po angielsku napisala/es: ona NIE jadla sniadania, kiedy jej mama wyslala sms.

    aaa, i brakuje rodzajnika "a" message albo "the" message, to juz od kontekstu zalezy.

    OdpowiedzUsuń