piątek, 1 marca 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Na początek muszę przeprosić, że dodaje post z serii '1000 najczęściej używanych angielskich słów' nie w czwartek, a piątek. Tak jak każdy jestem człowiekiem i nie jestem nieomylna, zwyczajnie zapomniałam, że wczoraj był czwartek. Dla tych którzy są ze mną od dłuższego czasu mam dobrą wiadomość, jesteśmy na finish'u! Po dzisiejszej lekcji możecie z dumą powiedzieć: znam 1000 najczęściej używanych angielskich słów! Dodam też, iż w moich kolejnych postach powrócę ściśle do tematyki bloga, czyli czasów angielskich. Już teraz zapowiadam, że przyjrzymy się dogłębnie czasom Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous. Owocnej nauki!


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część dziesiąta:


901 planet planeta
902 track szlak, tor, utwór
903 hurry śpieszyć(np. Hurry up! - Pospiesz się!)
904 parent rodzic
905 chief szef
906 shore brzeg
907 colony kolonia
908 division podział, oddział
909 clock zegar
910 sheet arkusz, prześcieradło
911 mine kopalnia, mina, moje
912 substance substancja
913 tie krawat, wiązać
914 favor przysługa
915 enter wchodzić
916 connect łączyć
917 major główny (np. major customer - główny odbiorca; major road - główna droga; major part of sth - znacząca część czegoś)
918 post poczta, przesyłka, pozycja (np. post office - poczta; registered post - przesyłka polecona; post office box - skrytka pocztowa; teaching post - posada nauczyciela)
919 fresh świeży
920 spend spędzać
921 search szukać
922 chord akord
923 send wysyłać
924 fat gruby
925 yellow żółty
926 glad zadowolony
927 gun broń
928 original oryginał
929 allow pozwolić
930 share dzielić
931 print drukować
932 station stacja
933 dead martwy
934 dad tata
935 spot miejsce, plama
936 bread chleb
937 desert pustynia
938 charge opłata, żądać opłaty, oskarżenie
939 suit garnitur
940 proper odpowiedni
941 current aktualny, prąd
942 bar bar, tabliczka
943 lift podwozić
944 offer oferować, oferta
945 rose róża, czasownik "rise" w czasie przeszłym, czyli rosnąć
946 segment część
947 continue kontynuować
948 slave niewolnik
949 block blok, blokować
950 duck kaczka
951 chart wykres
952 instant nagły
953 hat kapelusz
954 market rynek, targ
955 sell sprzedawać
956 degree stopień
957 success sukces, odnosić sukces,
958 populate zaludnić
959 company firma
960 chick pisklę
961 subtract odejmować
962 dear drogi (w stosunku do osoby)
963 event wydarzenie
964 enemy wróg
965 particular szczególny
966 reply odpowiedź, odpowiadać (np. in reply to sth - w odpowiedzi na coś)
967 deal umowa
968 drink pić
969 swim pływać
970 occur wydarzyć
971 term okres, termin
972 support wspierać, wsparcie
973 opposite naprzeciwko
974 speech mowa, przemowa (np. compose a speech - napisać przemówienie; part of speech - część mowy; figure of speech - metafora)
975 wife żona
976 nature natura
977 shoe but
978 range zakres
979 shoulder ramie
980 steam para,para wodna, parować
981 spread rozprzestrzeniać się
982 motion ruch
983 arrange aranżować
984 path ścieżka
985 camp obóz
986 liquid ciecz
987 invent wynaleźć
988 log rejestr, rejestrować
989 cotton bawełna
990 meant czasownik "mean" w czasie przeszłym, czyli oznaczać
991 born rodzić
992 quotient współczynnik
993 determine określać, ustalać
994 teeth zęby
995 quart kwarta
996 shell muszla
997 nine dziewięć
998 neck szyja
999 supper kolacja
1000 tongue język, mowa

4 komentarze:

 1. "chick" jest chyba częściej używane w trochę innym znaczeniu :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie tak, jednak zaglądają tu ludzie w różnym wieku, więc wolę zatrzymać ich w błogiej nieświadomości ;)

   Usuń
 2. Domi, otagowałam Cię: http://www.mlodsza-siostra.blogspot.com/2013/03/tag-liebster-blog-award-x2.html :D
  Zapraszam do zabawy!

  OdpowiedzUsuń