czwartek, 21 lutego 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Oto przedostatnia część 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Życzę miłej nauki!1000 najczęściej używanych angielskich słów - część dziewiąta:
 

801 crop plon, dawać plony
802 sugar cukier
803 modern nowoczesny
804 death śmierć
805 element element, pierwiastek
806 pretty piękny
807 hit uderzać
808 skill umiejętność
809 student uczeń
810 women kobiety
811 corner róg
812 season pora roku, sezon
813 party przyjęcie
814 solution rozwiązanie
815 supply zapas, dostarczać
816 magnet magnes
817 bone kość
818 silver srebro, srebrny
819 rail kolej, szyna, poręcz
820 thank dziękować
821 imagine wyobrażać sobie (np. excite/stir sb's imagination - pobudzić czyjąś wyobraźnie)
822 branch gałąź, oddział
823 provide dostarczać , zaopatrywać
824 match mecz, zapałka, pasować (np. football match - mecz piłki nożnej; win/lose a match - wygrać/przegrać mecz; light/strike a match - zapalić zapałkę)
825 agree zgadzać się
826 suffix przyrostek
827 thus w ten sposób,i tak, stąd
828 especially szczególnie
829 capital kapitał, stolica (np. capital stock - kapitał zakładowy; capital assets/goods - środki trwałe; capital punishment - kara śmierci; the capital city of Poland - stolica Polski; capital letter - duża litera)
830 fig figa
831 won't zaprzeczenie "will"
832 afraid bać się
833 chair krzesło
834 huge ogromny
835 danger niebezpieczeństwo (np. in danger - w niebezpieczeństwie; protect/shelter sb from danger - chronić kogoś przed niebezpieczeństwem; expose sb to danger - narazić kogoś na niebezpieczeństwo; alert sb to danger - ostrzec kogoś przed niebezpieczeństwem; dangerous - niebezpieczny)
836 sister siostra
837 fruit owoc
838 steel stal, stalowy
839 rich bogaty
840 discuss dyskutować
841 thick gruby
842 forward terminowy, przekazywać, do przodu (np. forward information - przekazać informację; plan forward - planować do przodu; make a step forward - zrobić krok do przodu; put the clock forward - posunąć zegar do przodu; move forward - przesunąć na przód; I'm looking forward to... - Oczekuje z radością na....-> częsty zwrot używany na końcu listu)
843 soldier żołnierz
844 similar podobny (np. at a similar level - na podobnym poziomie; confusingly similar to sb - myląco podobny do kogoś; in a similar case - w podobnym przypadku; similar in nature - o podobnym charakterze; striking similarity - uderzające podobieństwo)
845 process proces
846 guide przewodnik, oprowadzać (np. tour guide - przewodnik wycieczki; guide to Paris - przewodnik po Paryżu; guide dog - pies przewodnik; girl guide - harcerka; user guide - instrukcja obsługi)
847 operate operować
848 experience doświadczenie
849 guess domysł, zgadywać
850 score wynik
851 necessary konieczny
852 apple jabłko
853 sharp ostry
854 bought czasownik "buy" w czasie przeszłym, czyli kupić
855 wing skrzydło
856 led czasownik "lead" w czasie przeszłym, czyli prowadzić
857 create tworzyć
858 pitch smoła, wysokość, rozbić (namiot)
859 neighbour sąsiad
860 coat płaszcz
861 wash myć
862 mass masa, msza
863 bat nietoperz, kij, rakietka
864 card karta
865 rather raczej
866 band zespół
867 crowd tłok, tłum
868 rope lina
869 corn kukurydza, zboże
870 slip kartka, poślizgnąć się
871 compare porównywać
872 win wygrać
873 poem wiersz
874 dream marzyć, śnić
875 string sznurek
876 evening wieczór
877 bell dzwonek
878 condition warunek, stan
879 depend zależeć (np. depend on... - zależeć od...)
880 feed karmić
881 meat mięso
882 tool narzędzie
883 rub pocierać
884 total całkowity
885 tube rura, tubka
886 basic podstawowy
887 famous sławny
888 smell pachnieć, wąchać, zapach
889 dollar dolar
890 valley dolina
891 stream potok, nurt
892 nor ani (np. neither drink nor smoke - ani nie pije ani nie pali)
893 fear obawiać się, strach
894 double podwójny
895 sight wzrok
896 seat miejsce
897 thin chudy, cienki
898 arrive przybyć
899 triangle trójkąt
900 master mistrz

3 komentarze:

  1. niektórych nie znam :3 ciekawy pomysł na bloga!

    OdpowiedzUsuń
  2. Możesz podać mi linka do części trzeciej?

    OdpowiedzUsuń