poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Present Perfect ćwiczenia

W poprzedni poście przestawiłam wam budowę oraz zastosowanie czasu Present Perfect, a dokładniej Present Perfect Simple. Teraz pora na sprawdzenie wiedzy, przygotowałam dla was zestaw ćwiczeń. Zapowiem już w tym miejscu, że w kolejnym poście pojawi się wytłumaczenie różnic pomiędzy czasem Present Perfect a Past Simple.


Present Perfect ćwiczenia

Ćwiczenie 1.
Wstaw w zdanie odpowiednią formę czasownika użytego w zdaniu wyrażonym w czasie Present Perfect Simple, pamiętaj o ważnych wyrażeniach określających ten czas:

 1. I ........... (yet / write)  5 books.
 2. Her sister .......... (not try) Italian food before.
 3. He ......... (already / do) his work.
 4. She ......... (knew) each other for 3 months.
 5. I ........ (lose) my phone.
 6. He ........ (lead) a small business since 1999.
 7. She ........ (teach) us for 2 years.

Ćwiczenie 2.
Zapisz zdanie w formie przeczenia oraz pytania.

 1. I have lived in Katowice.
 2. She has spoken English for 10 years.
 3. His sister has worked as a teacher since 2010.
 4. Mark has already finished his homework.ODPOWIEDZI:Ćwiczenie 1.

 1. I have written 5 books yet ( należy pamiętać, że operatorem czasu Present Perfect Simple są zwroty 'have' / 'has'; czasownik w tym czasie zawsze występuje w 3 formie; zwrot 'yet' zazwyczaj pojawia się na końcu zdania).
 2. Her sister has not tried Italian food before (charakterystyczne dla czasu Present Perfect jest występowanie 3 formy czasownika zarówno w zdaniu twierdzącym, przeczącym, jak i pytającym).
 3. He has already done his work (zwroty takie jak already  /just / never / ever wystepują pomiędzy operatorem 'have' / 'has', a czasownikiem). 
 4. She has known each other for 3 years.
 5. I have lost my phone.
 6. He has led a small business since 1999.
 7. She has taught us for 2 years.

Ćwiczenie 2.

 1. I have not lived in Katowice.
  Have you lived in Katowice?
 2. She has not spoken English for 10 years.
  Has she spoken Englisch for 10 years?
 3. His sister has not worked as a teacher since 2010.
  Has her sister worked as a teacher since 2010?
 4. Mark has not finished his homework yet (w zdaniu twierdzącym został użyty wyraz 'already' oznaczający 'już', w zdaniu przeczącym nie możemy użyć tego samego słowa, ponieważ zdanie brzmiałoby wówczas: Mark nie skończył zadania już, co oznaczałoby, że Mark już nigdy go nie dokończy, dlatego musimy użyć wyrażenia 'yet', które odda sens zdania).
  Has Mark finished his homework yet? (przypominam, iż 'yet' w zdaniu pytającym oznacza 'już', jednak takie znaczenie nadaje pytaniu sens, więc możemy go użyć).

3 komentarze:

 1. Świetny blog, obserwuję, na pewno będę zaglądać :))

  OdpowiedzUsuń
 2. W czwartym zdaniu w pierwszym ćwiczeniu podałaś od razu formę przeszłą czasownika w nawiasie ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Myślę, że to dobre ćwiczenia dla uczniów, którzy maja problem z opanowaniem tego czasu. :)

  OdpowiedzUsuń