czwartek, 31 stycznia 2013

Tysiąc najczęściej używanych angielskich słów

No to jesteśmy w połowie nauki najczęściej używanych angielskich słów, teraz już pójdzie z górki! Wiem, sporo jest tych popularnych słówek, ale domyślam się, że część z nich już znacie, więc automatycznie lista służąca do nauki się skraca. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam na kolejną część 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów.


1000 najczęściej używanych angielskich słów - część szósta

501 ball piłka
502 century wiek (np. the 21st century - wiek XXI, przypominam że liczby zakończone na 1 mają końcówkę "st" od first, na 2 "nd" od słowa second, na 3 "rd" od third, a jeśli chodzi o pozostałe liczby to "th"; at the turn of the century - na przełomie wieków)
503 yet jeszcze, a mimo to, już -> w zdaniach pytających (zwykle na końcu zdania)
504 consider rozważać, brać pod uwagę
505 wave fala, machać
506 type typ, rodzaj, czcionka, pisać na maszynie
507 drop spadek, kropla (np. drop litter - rozrzucać śmieci; drop out - odpaść; drop off - zdrzemnąć się; drop in on sb - wpaść z wizytą do kogoś; drop a habit - porzucić nałóg; drop low - osiągnąć niski poziom -> cena, wskaźnik; drop the baby - upuścić dziecko; drop in temperature - spadek temperatury; drop in the ocean - kropla w morzu potrzeb)
508 law prawo
509 heart serce
510 bit kawałek, trochę
511 am czasownik "być" przy pierwszej os. l. poj.
512 coast wybrzeże
513 present teraźniejszy
514 copy kopia, kopiować
515 heavy ciężki
516 phrase zwrot, wyrażenie
517 dance taniec, tańczyć
518 silent cichy, niemy
519 engine silnik
520 tall wysoki
521 position pozycja, stanowisko
522 sand piasek
523 arm ręka
524 soil gleba, ziemia
525 wide szeroki
526 roll toczyć, zwinąć, kołysanie na falach, lista, rolka, bułeczka (np. roll the carpet - zwinąć dywan; roll the dice - rzucić kostką; roll the pastry - rozwałkować ciasto; roll of hunder - huk piorunu; call the roll - czytać listę obecności; the roll of the ship - kołysanie na statku)
527 sail żeglować
528 temperature temperatura
529 material materiał, materialny
530 finger palec
531 size rozmiar
532 industry przemysł
533 vary urozmaicać, różnić sie
534 value wartość
535 settle zasiedlać, rozstrzygać, uzgadniać (np. settle a bill - uregulować rachunki; settle disagreements - rozwiązać nieporozumienie; settle down - osiąść)
536 fight walka, walczyć
537 speak mówić
538 lie leżeć, kłamać, kłamstwo (np. tell a lie - powiedzieć kłamstwo ; lie detector - wykrywacz kłamstw)
539 weight waga (np. lose weight - stracić na wadze; put on weight - przybrać na wadze; gross weight - waga brutto; net weight - waga netto)
540 beat bicie, bić, rytm
541 general ogólny, generalny, generał
542 excite ekscytować, podniecać się
543 ice lód
544 natural naturalny
545 matter kwestia, materiał, mieć znaczenie (np. no matter - bez względu na; matter of dispute - sprawa sporna; as a general matter - ogólnie rzecz biorąc; advertising matter - materiał reklamowy)
546 view widok
547 circle koło, okrąg, krążyć
548 sense sens, znaczenie
549 pair para
550 ear ucho
551 include zawierać
552 else jeszcze, inne
553 divide podzielić
554 quite całkiem
555 syllable sylaba
556 broke czasownik "break" w czasie przeszłym, czyli zerwać
557 felt czasownik "feel" w czasie przeszłym, czyli czuć
558 case sprawa, przypadek, walizka , skrzynia
559 perhaps może
560 middle środek, środkowy (np. middle-aged - w średnim wieku)
561 pick podnosić
562 kill zabić
563 sudden nagły (np. sudden death - nagły zgon; suddent increase - nagły wzrost; suddenly - nagle)
564 son syn
565 count liczyć
566 lake jezioro
567 square kwadrat
568 moment chwila, moment
569 reason powód
570 scale skala, rozmiar
571 length długość
572 loud głośny
573 represent reprezentować
574 spring wiosna
575 art sztuka
576 observe obserwować, zauważyć
577 subject podmiot, przedmiot
578 child dziecko
579 region okolica, rejon
580 straight prosty, jasny, bezpośredni (np. straight hair - proste włosy; straight line - linia prosta; go straight on - iść prosto przed siebie; put sth straight - uporządkować coś)
581 energy energia
582 consonant spółgłoska
583 hunt polować
584 nation naród
585 probable prawdopodobny
586 dictionary słownik
587 bed łóżko
588 milk mleko
589 brother brat
590 speed prędkość, szybkość
591 egg jajko
592 method metoda, sposób
593 ride jazda, jeździć
594 organ narząd, organ
595 cell komórka
596 pay płacić
597 believe wierzyć, uważać
598 age wiek
599 fraction odrobina, ułamek
600 section sekcja, część, odcinek

4 komentarze:

 1. chyba muszę zacząć to drukować, bo z komputera się o wiele gorzej uczy ;D

  OdpowiedzUsuń
 2. Wszystko ładnie pięknie - znam 98 % słówek podanych wyżej ale niech tylko przyjdzie do sklecenia czegoś swoimi słowami...

  MY NAME IS LUKASZ AND I FROM POLAND AND I DON'T SPEAK ENGLISH VERY WELL :D

  OdpowiedzUsuń
 3. O, wracam na sesję poprawkową z angielskiego. Przysięgam. :D

  OdpowiedzUsuń