czwartek, 7 lutego 2013

1000 najczęściej używanych angielskich słów

Zapraszam na kolejną serie 100 z 1000 najczęściej używanych angielskich słów. Myślę, że jest to bardzo fajna metoda na naukę języka angielskiego.

1000 najczęściej używanych angielskich słów - część siódma:


601 forest las
602 dress sukienka
603 sit siadać
604 cloud chmura
605 race rasa, wyścig (np. human rase - rasa ludzka; the rat race - wyścig szczurów; race against time - wyścig z czasem; win a race - wygrać wyścig)
606 surprise niespodzianka, zaskoczyć
607 window okno
608 quiet cichy, cicho
609 store sklep, zapasy, magazyn, magazynować (np. department store - dom towarowy; have sth in store - mieć coś w zapasie; operate a store - prowadzić sklep)
610 stone kamień
611 summer lato
612 tiny maleńki
613 train pociąg
614 climb wspinać się
615 sleep spać
616 cool chłodny (np. cool day - chłodny dzień; cool drink - chłodny napój; cool down - ostygnąć)
617 prove udowodnić
618 design projekt, projektować
619 lone samotny
620 poor biedny
621 leg noga
622 lot partia, działka gruntu, los, dola (np. choose sth by lot - wybrać coś drogą losową; lot numbers - numery partii; a lot of - dużo z)
623 exercise ćwiczenie, ćwiczyć
624 experiment doświadczenie, eksperyment
625 wall ściana
626 bottom dno, dół
627 catch złapać
628 key klucz
629 mount montować, góra, wspiąć się na, dosiąść (np. mount a horse - dosiąść konia; mount a bicycle - wsiąść na rower; mount a ladder - wspiąć się po drabinie; Mount Kosciusko - Góra Kościuszki)
630 iron żelazo, żelazko, prasować
631 wish życzenie (np. make a wish - wypowiedzieć życzenie; wish came true - życzenie się spełniło; I wish you well. - Dobrze ci życzę.; wish sb a good night - życzyć komuś dobrej nocy)
632 single pojedynczy
633 sky niebo
634 stick patyk, przyklejać, trzymać się (np. stick out - wystawać; hockey stick - kij do hokeja; stick together - trzymać się razem)
635 board tablica, pokład, deska
636 flat mieszkanie, stały, płaski, bez gazu /powietrza (np. flat fee - stała pensja; flat tyre - opona bez powietrza)
637 joy radość
638 twenty dwadzieścia
639 winter zima
640 skin skóra
641 sat czasownik "sit" w czasie przeszłym, czyli siedzieć
642 smile uśmiechać się, uśmiech
643 written czasownik "write" w czasie przeszłym, czyli pisać
644 crease kant spodni, zagniecenie, zmarszczka, pognieść
645 wild dziki
646 hole dziura
647 instrument instrument
648 trade handel , wymieniać, handlować (np. trade union - związek zawodowy; registered trade mark - zastrzeżony znak handlowy; trade show - targi handlowe; trade secret - tajemnica handlowa)
649 kept czasownik "keep" w czasie przeszłym, czyli trzymać
650 melody melodia
651 glass szkło, szklanka
652 trip wycieczka
653 grass trawa
654 office biuro
655 cow krowa
656 receive otrzymywać
657 job praca
658 row rząd, wiosłować
659 edge skraj, krawędź
660 mouth usta
661 sign znak
662 exact dokładny
663 visit odwiedzać
664 symbol symbol
665 past przeszły
666 die umierać
667 soft miękki
668 least najmniej, najmniejszy
669 fun zabawa
670 trouble problem
671 bright jasny, bystry
672 shout krzyczeć, krzyk
673 gas benzyna, gaz
674 except z wyjątkiem
675 weather pogoda
676 wrote czasownik "write" w czasie przeszłym, czyli pisać
677 month miesiąc
678 seed nasienie, ziarno
679 million milion
680 tone ton, sygnał
681 bear niedźwiedź, znosić, nieść
682 join dołączyć, przyłączyć się
683 finish koniec, kończyć
684 suggest proponować
685 happy szczęśliwy
686 clean czysty, sprzątać
687 hope nadzieja
688 break złamać, przerwa ( np. break up - zakończyć; break with - zerwać z; break into - włamać się; break out - wybuchnąć; tea break - przerwa na herbatę)
689 flower kwiat
690 lady kobieta
691 clothe ubierać
692 yard podwórko, ogródek, jard
693 strange dziwny
694 rise wzrost, podnosić się
695 gone stracony, nieobecny
696 bad zły
697 jump skok, skakać
698 blow dmuchać
699 baby dziecko
700 oil olej, oliwa, ropa

2 komentarze:

  1. Ten blog powinien być bardziej rozreklamowany, jest o wiele ciekawszy niż niektóre strony językowe.. pomyśl nad tym!

    OdpowiedzUsuń
  2. Dzięki za miłe słowa i radę ;)

    OdpowiedzUsuń